VandsektorlovenHinnerup Vandværk a.m.b.a

Samsøvej 30

8382 Hinnerup

Telefon: +45 86 98 53 00

E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dkVandsektorloven


Hinnerup Vandværk og alle andre private vandværker der udpumper mere end 200.000 m3 om året samt alle kommunale vandforsyninger, er omfattet af vandsektorloven som er vedtaget i folketinget med start d. 1.1 2011


Her på siden kan du læse om hvad det betyder for dig, og hvad der generelt sker omkring loven.


Hensigten med loven:

Forsyningssekretariatet som er underlagt konkurrencestyrelsen har til opgave at holde opsyn med alle private vandforsyninger som udpumper mere end 200.000 m3 vand om året, samt de kommunale vandforsyninger. Formålet er at sikre forbrugerne den billigste vand, gennem kontrol og opsyn af selskabernes drift og priser.


Til at starte med, var det de kommunale vand- og spildevandsforsyninger som man gerne ville have lidt mere styr på. Der var usikkerhed omkring disse forsyningers måde at prissætte deres produkter. Derfor ville man lave en vandsektorlov som gav nogle retningslinier omkring disse forsyninger. På dette tidspunkt skulle de private vandværker ikke være omfattet af loven. Men for at få politisk flertal for loven blev de private vandværker som udpumpede mere end 200.000 m3 om året også omfattet af loven.


Og der står vi så i dag.


Virker loven så?

Set på kort sigt, så virker loven. For Hinnerup Vandværk er prisen på en m3 vand nedsat med ca. 50 øre pr. m3 for 2011 i forhold til 2010. Dette skyldes at den opsparing som vi gennem mange år har lavet skal tilbagebetales forbrugerne. Og det er måske fint nok. Problemet er bare , at når vi skal til at lave en ny boring, lave større renoveringer, udskifte vandure, eller andre større investeringer, så skal vi ud på lånemarkedet og betale dyre renter. Som så skal lægges på vandprisen. Og dermed giver en højere pris på en m3 vand.


Så derfor kan vi godt give en garanti for at vandet på langt sigt vil blive dyrere end hvis vi ikke havde været underlagt vandsektorloven. Som jo havde til formål at give billigere vand.


Kan vi komme ud af loven?

Som I måske har læst og hørt i medierne, så har der været kraftige forhandlinger mellem de private vandværker, deres brancheorganisation FVD og de politiske partier på Christiansborg om at få de private vandværker ud af Vandsektorloven.


I foråret 2011 var der politisk enighed om at de private vandværker skulle ud af loven, men desværre så sprang Socialdemokratiet og SF fra deres løfte. Så som det ser ud her d. 27/5 2011 kommer vi ikke ud af loven i første omgang. Om det er valgspekulation der er årsagen vides ikke, men vi må håbe at der efter det kommende valg bliver en ny situation så der kan blive flertal for at vi kommer ud af loven.


For god ordens skyld, vil bestyrelsen gøre opmærksom om at vi ikke har nogle politiske holdninger i denne sag. Vi forholder os til fakta, og har bare et ønske om af få lov til at drive vandværket så vi kan sikre godt og billigt drikkevand til vores forbrugere.


Hinnerup Vandværk a.m.b.a  //  Samsøvej 30, 8382 Hinnerup  //  Telefon: +45 86 98 53 00  //  E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dk                 

Copyright Hinnerup Vandværk amba © All Rights Reserved