Bestyrelsen
Hinnerup Vandværk


Formand

Bjarne Wiese

Haarvej 18, Haar.

8382 Hinnerup

Mobil: 21 26 52 86

E-mail: bw@hinnerupvandvaerk.dk

 

Næstformand

Kim Hougaard


Kasserer

Ole Christiansen

 

Sekretær

Mogens Truelsen

 

Bestyrelsesmedlem og DPO

Allan Minds Ladegaard

E-mail: dpo@hinnerupvandvaerk.dk


Bestyrelsesmedlem

Lars Erik Holm


Bestyrelsesmedlem

Henrik Kristensen

  

Bestyrelsen kan kontaktes ved

henvendelse til kontoret.


Hinnerup Vandværk a.m.b.a  //  Samsøvej 30, 8382 Hinnerup  //  Telefon: +45 86 98 53 00  //  E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dk                 

Copyright Hinnerup Vandværk amba © All Rights Reserved