Misfarvet vand

Misfarvet vand


Husk at vandet efter en vandafbrydelse kan være misfarvet, og at det er vigtigt at lade vandet løbe et stykke tid for at få helt rent vand igen. Det misfarvede vand er ikke sundhedsskadeligt, men det kan godt give misfarvning ved f.eks. tøjvask.


Vandværket påtager sig ingen erstatningspligt ved skade eller misfarvning efter en afbrydelse hvor forbrugeren ikke har sørget for gennem skylning af sine vandrør før brug.