HjemHinnerup Vandværk a.m.b.a

Samsøvej 30

8382 Hinnerup

Telefon: +45 86 98 53 00

E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dkInformation

Udskiftning af din mekaniske vandmåler til elektronisk vandmåler.


Hen over sommeren og efteråret vil mekaniske vandmålere blive udskiftet til elektroniske vandmålere.


Har du en mekanisk vandmåler, vil du derfor få et besøg af MTB Service som står for udskiftningen.


Har du spørgsmål hertil kan Søren Pedersen træffes på telefon nr.:

21 26 53 96.Med venlig hilsenHinnerup Vandværk

Vandprøver

Nyheder

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag

d. 19/8 2020.Hinnerup Vandværk afholder den ordinære generalforsamling d. 19/8 2020 kl. 10.30 i Uhresalen på Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.


Alle forholdsregler i forbindelse med Covid-19 vil selvfølgelig blive overholdt. Annonce generalforsamling 2020-ny

Driftsinfo

Der er i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser. Med venlig hilsen


Hinnerup Vandværk

Byggevand


Hinnerup Vandværk ændrer vilkår for etablering af byggevand ved nybyggeri samt større ombygninger.

Fremover bliver byggevand afregnet som et fast gebyr på kr. 600,- pr. enhed som typisk vil blive opkrævet sammen med tilslutningsafgiften. Hvor der allerede er betalt tilslutningsafgift bliver gebyret opkrævet hos bygherre eller entreprenør.


Klik her for at få flere oplysninger om de nye vilkår for byggevand. 

Installationstilladelse.


Hinnerup Vandværk ændrer anbefaling til rørdimension på jordledning fra 40 mm til 32 mm. Dette er gældende fra d. 1/11 2016.


Klik her for at finde installationstilladelsen elektronisk.


Klik her for at finde en vejledning til vandinstallationer samt byggevand.


Ved alle vandinstallationer skal der indhentes en installationstilladelse hos Hinnerup Vandværk før der må udføres vandinstallationer på vores ledningsnet. Alle installationer skal efterfølgende synes og godkendes af vandværket før de må tildækkes og tages i brug. 

Ingen fund af pesticider i Hinnerup


Efter fundet af sprøjtemidlet Desphenyl-Chloridazon i grundvandet omkring bl.a. Odense bestilte Hinnerup Vandværk straks en vandprøver for de fundne pesticider og de affaldsstoffer der kommer fra stoffet.

Glædeligt kan vi meddele at der ikke er nogen spor af pesticiderne og deres affaldsstoffer i grundvandet omkring Hinnerup Vandværk.


Klik her for at se prøven.


Vi har også fået taget prøve af det nyeste pesticidefund - 1,2,4-triazol og denne prøve var også ren.

Ændrede krav til jordledninger.


Hinnerup Vandværk har ændret krav til jordledningen der går fra stophanen og ind til vandmåleren.

De nye krav er gældende fra den 25. april 2017.


Det nye er, at alle samlinger på jordledning fra stophane og ind til vandmåler, skal være svejste samlinger.


Svejsningerne skal foretages af certificeret personale med godkendt

PE svejsecertifikat.

Certifikat skal fremvises til Hinnerup Vandværk ved syn af jordledningen.


Hvis VVS installatøren ikke har et godkendt PE svejsecertifikat, udfører Hinnerup Vandværk efter ønske fra VVS installatøren svejsningerne. Dette er uden omkostninger for VVS installatøren, og skal varsles med

3 dage.


PS. Vi har jo tidligere ændret anbefaling til rørdimension på jordledningen fra 40 mm til minimum 32 mm for et almindeligt parcelhus. Dette var gældende fra d. 1. november 2016.


PPS. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at indskærpe at jordledningen skal synes af Hinnerup Vandværk i hele sin længde, inden den bliver tildækket.

Hinnerup Vandværk a.m.b.a  //  Samsøvej 30, 8382 Hinnerup  //  Telefon: +45 86 98 53 00  //  E-mail: post@hinnerupvandvaerk.dk                 

Copyright Hinnerup Vandværk amba © All Rights Reserved